Informace o setkávání v kostele U Salvátora v září 2018

 

 

Nedělní bohoslužby

 2.9.  Tomáš Trusina (s vysluháním večeře Páně)
 9.9.  Dalibor Antalík
16.9. Lýdia Mamulová (bohoslužby na rozloučenou)
16.9. 14,30 instalace Tomáše Trusiny
23.9. Tomáš Trusina (pozor - rodinné přesunuty na 7.10.)
30.9. Mario Fischer (tajemník Společenství evangelických církví v Evropě)

 Bohoslužby pro děti se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela,
pro malé děti v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Pravidelná setkávání každý týden

 Po  16:00  Biblická hodina pro děti - začala 17.9. (v levé sakristii)
 Út  15:00   Kavárnička (zváni všichni bez rozdílu věku, od září hovory na téma "Křesťan a politika")
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé - epištola Jakubova
 St  20:00  Setkání mládeže během září (Téma - církve vzešlé z reformace)
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc

5.9. St 16:30 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
5.9. St  18:30 Varhanní podvečer - Josef Krušina
6.9. Čt 16:30 Křesťanská služba
22. 9. So 14:30 Konfirmační odpoledne - v Sedleci Prčici
12.9. St 18:00 Porada staršovstva
18.9. Út 18:30 Ekklésia aneb Salvátorský večer s hostem (architekt David Vávra - Abeceda prázdnin). Mimořádně v úterý!

 

 

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884

Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město