Shromáždění v týdnu

Přesné časy pořádaných akcí zjistíte v kalendáři.

Biblická hodina pro dospělé
Setkání nad biblí. Soustavně vykládáme biblické knihy či jejich části.
Kazatel vykládá konkrétní biblický oddíl a zároveň dává prostor otázkám, rozhovoru, sdílení vlastních zkušeností s biblickým textem.
Pro stálé i občasné účastníky, rádi uvítáme i necírkevní zájemce o biblické texty.
Od března probíráme knihu proroka Amose.

Koná se každé úterý od 18.30 hodin v sakristii levé lodi kostela.


Biblická hodina pro děti
Setkání dětí s písničkami a biblickými příběhy.
Vhodné pro děti, které by měly objevit základy křesťanství a biblického poselství.
Těžiště výkladu se orientuje na děti ve věku 8-12 let.
Hodina je vedena interaktivním způsobem.

Každé pondělí od 16.00 hodin v klubovně levé věži kostela.


Mládež
Zveme středoškoláky i starší.
V letošním roce se věnujeme tématu „Stvoření podle bible a přírodních věd“.
Programy připravují kazatelé i účastníci (zejména studenti přírodovědných oborů).
Dvakrát ročně vyjedeme společně na víkend.

Schází se každou 1. a 3. středu v měsíci od 20:00 v kanceláři na levé galerii.


Kavárnička pro všechny generace
Setkání u kávy a drobného občerstvení s rozhovorem,
zpíváním ze zpěvníku Svítá a případnými výklady kazatelů.
Příležitost pro pamětníky i zájemce o horké aktuality.

Každé úterý od 15.00 hodin v sakristii levé lodi kostela


Kočárkárna
Setkání maminek s batolaty a předškolními dětmi (vítáni jsou i tatínci).
Zpíváme písničky pro nejmenší, sdílíme mateřské i výchovné zkušenosti,
během setkání je čas i na tématický výklad pro dospělé (přizpůsobený poptávce účastníků).
Zveme rodiče s malými dětmi, kteří hledají bezpečné a přátelské prostředí.

První středa v měsíci od 16,45 v sakristii v pravé lodi kostela (tzv. zvěřinci)


Setkání konfirmandů a katechumenů
Příprava dorůstajících pokřtěných dětí ke konfirmaci a nepokřtěných dětí ke křtu.
Probíráme základní témata víry a bible.
Účastní se děti od 12 do cca 16 let, příprava trvá obvykle dva roky.
V současné době probíhá jednou měsíčně spolu s konfirmandy a katechumeny benešovského a
soběhrdského sboru jednou měsíčně v sobotu odpoledne.
Místa setkání se střídají.

Sobota dle ohlášení od 14,30 do 17,30


Pěvecký sbor
Salvátorský pěvecký sbor má dlouhou tradici,
otevřen zájemcům o sborový zpěv duchovních skladeb.
V případě zájmu přijďte na některou ze zkoušek, nebo napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zkoušky se konají každý čtvrtek od 19.00 hodin na galerii pravé lodi kostela


Salvátorský večer s hostem
Obvykle poslední středu v měsíci zveme zajímavého hosta k přednášce a rozhovoru

Středa od 19:00 hodin


Varhanní podvečery
Cyklus koncertů, pořádaný sborem od září do června.
Invenční interpreti představují starší i novější duchovní i světské skladby na salvátorské varhany.

První středa v měsíci od 18.30


Křesťanská služba
každý první čtvrtek v měsíci od 15.30 hodin v sakristii levé lodi kostela se koná setkání pracovníků pro službu potřebným.


Staršovstvo
porada staršovstva, volených správců sboru, se koná každou druhou středu v měsíci od 18.00 hodin v kanceláři sboru.
Staršovstvo probírá všechny stránky života sboru.
O správu budov a finanční záležitosti se stará Hospodářsko-technická komise staršovstva, která se schází zpravidla jednou měsíčně.

Pravidelná sborová setkávání všech generací, se během letních prázdnin nekonají.