Shromáždění v týdnu

Biblická hodina pro dospělé
po Novém roce každé úterý od 18.30 hodin - výklad a práce s Biblí v zákristii levé lodi kostela


Biblická hodina pro děti
(náboženství) každé pondělí od 16.00 hodin v zákristii levé lodi kostela


Mládež
Každou 1. a 3. středu v měsíci od 20:00.


Kavárnička pro všechny generace
každé úterý od 15.00 hodin v zákristii levé lodi kostela


Pěvecký sbor
zkoušky se konají pravidelně každý čtvrtek od 19.00 hodin na galerii pravé lodi kostela


Ekklésia
večery s hostem - nepravidelně ve středu od 19:00 hodin


Varhanní podvečery
každou první středu v měsíci od 18.30 pořádá sbor cyklus koncertů


Křesťanská služba
každý první čtvrtek v měsíci od 15.30 hodin v zákristii levé lodi kostela se koná setkání pracovníků pro službu potřebným


Staršovstvo
porada staršovstva se koná každou druhou středu v měsíci od 18.00 hodin v kanceláři sboru

Hospodářsko-technická komise staršovstva se schází zpravidla jednou měsíčně většinou před schůzí staršovstva.

Pravidelná sborová setkávání všech generací, se během letních prázdnin nekonají.