Kázání - text

Kázání pronesená v našem chrámě

Trusina Tomáš - Genesis 18,1-15 - kázání ze dne 22. 10. 2017

Lýdie Mamulová - Abram Hospodinovi uvěřil Gn 15,1-21

Lýdie Mamulová - Boží věc neprosazují zázraky Da 3 Salv

Lýdie Mamulová - Byl jsi zvážen a shledán lehký Da 5 Salv

Lýdie Mamulová - Čí chleba jíš, toho píseň zpívej Da 1 Salv

Lýdie Mamulová - Lidská tvář Da 4 Salv

Lýdie Mamulová - Socha s hliněnýma nohama Da 2 Salv

Lýdie Mamulová - V jámě lvové Da 6 Salv

Trusina Tomáš - Genesis 16,1-14 Salv 8.10.17

Trusina Tomáš - Genesis 14,1-2.8-20

Lýdie Mamulová - Hospodin povolává Abrama.

Trusina Tomáš - Nemohli sídlit pohromadě.

M. Rejchrt - 7. 12. 2015

Dalibor Antalík - Probuď se, probuď, … Hospodinova paže!

Lýdie Mamulová - V Bohu je vždy naděje

Lýdie Mamulová -Co s kličemi do Božiho království

Lýdie Mamulová -Co se svým životem

Lýdie Mamulová -Jak se rozhodovat

Lýdie Mamulová -Milosrdenstvi je cesta

Lýdie Mamulová -Naslouchat svým možnostem

Tomáš Trusina - O křesťanské naději

Tomáš Trusina- Hospodinův služebník

p> Balíček karet 2009 07 19

Blaze tomu, kdo bude jíst chléb 2010-06-13

Blázen 2009 08 02-09

Boží chléb 2010-03-14

Bude vydán pohanům 2010 02 14

Budete-li o něco prosit 2009 05 17

Dal jsem jim poznat Tvé jméno 2010-05-09

Do svého vlastního přišel 2010-04-25

Jdu k otci 2009 04 10

Jedno stádo a jeden pastýř 2009 04 26

Moudrých i nemoudrých dlužník jsem 2009 12 27

Pamatuj, že jsi byl otrokem 2010 01 31

Pravda, tichost a spravedlnost 2009 10 25

Světlo v temnostech svítí 2009 11 29

V onen den 2009 05 24

Voda z pramenů spásy 2009 09 27

Zdaliž to neznamená znáti mě 2010 01 24

Ze tmy ať zazáří světlo 2009 04 19