Bohoslužby u stolu

pro starší a nejstarší generaci se budou konat
na svatodušní neděli 9. června od 14,30.
Zveme všechny, kdo u Salvátora chodili na mládež před 50 a více lety, i jejich přátele.
Uslyšíme svatodušní poselství a bude vysluhována večeře Páně „kolem stolu“.
Setkání představuje i příležitost k rozhovorům, společně zpívat, obnovit stará a navázat nová přátelství, dozvědět se novinky ze sboru, zavzpomínat…