Objevujeme Zásady ČCE

Začali se scházet
zájemci o Zásady ČCE
Nápad setkávat se nad "zásadami ČCE" vznikl z rozhovorů a otázek, v čem spočívá specifikum českobratrské evangelické církve. Tyto otázky si kladou jak nově příchozí, tak dlouholetí členové církve. Na prvním setkání jsme si vymezili okruhy, které nás zajímají:
- věroučný (vztah k Bibli, církevním a reformačním vyznáním, ústřední role Ježíše)
- role církve a života ve sboru (presbyterní zřízení, bohoslužebná rozmanitost etc)
- postoje k aktuálním etickým a společenským otázkám
- popř. novější "dějiny" ČCE.
a samozřejmě všechna další témata, která vás v této souvislosti zajímají
Setkání se konají ve čtvrtek dvakrát do měsíce, datum najdete v kalendáři nebo v sekci Novinky. MOmentálně se věnujeme reformačním zásadám "sola fide", sola scriptur", sola gratia".