O salvátorských zvonech a zvonění

Po dobu nouzového stavu se zvony v kostele rozeznívají každý den v 20: 00 jako poděkování zdravotníkům za jejich obětavé nasazení po dobu pandemie.

Zvoní se podle následujícího řádu:
První zazvoní nejmenší čtvrtý zvon Ámos 12 x údery hranou
– následuje v pořadí vzestupné velikosti Martin 12 x údery hranou.
Dál pak následují společně zvony Ámos a Martin údery na obě hrany, jakoby tleskaly obětavému nasazení zdravotníků.
Poté pokračují zvony 12 x údery hranou v tomto pořadí Ámos, Martin, Jan, Salvátor, Ámos.
Na závěr celého zvonění Ámos 12 x údery na obě hrany.

Celé zvonění s pauzami mezi jednotlivými zvony trvá zhruba 8 minut.
Při nedělním dopoledním zvonění
se zvoní v časech jako při bohoslužbách, tedy 9: 00, 9: 25 v délce 5 minut a pak naposled v 10: 00 ve vymezené délce 10 minut s tím rozdílem, že každé zvonění začíná po způsobu Pater Noster, tedy údery hranou.
Zvoní se v tomto pořadí:
První zvoník vyzvání 12 x údery hranou Ámose, druhý zvoník se přidá zazvoněním Martina 12x hranou, pak druhý zvoník předá lano prvnímu zvoníkovi, který pak 12 x hranou vyzvání oba dva.
Druhý zvoník se pak přidává vyzváněním dalšího zvonu, kterým je Jan, 12 x údery hranou.
Dál pak společně tyto tři vyzvání současně každý hranou jednu minutu.
Pak pokračuje ve vymezeném čase jejich další zvonění již údery na obě strany společně se čtvrtým – největším zvonem – Salvátorem.

Ve věži kostela u Salvátora jsou zavěšeny zvony s tímto laděním:
Ámos – d2
Martin – c2
Jan – b1
Salvátor – g1