Prohlášení staršovstva k útoku na příslušníky sexuálních menšin


Prohlášení staršovstva k útoku na příslušníky sexuálních menšin

Staršovstvo salvátorského sboru se hlásí k textu „Žijeme spolu v jedné církvi“, přijatému usnesením č. 24 na 4. zasedání 35. synodu ČCE v květnu 2022.
Přejeme si, aby salvátorský sbor byl otevřený a vstřícný stejně vůči lidem heterosexuálně i homosexuálně orientovaným. Nechceme, aby překážkou naší vzájemné lásky byly předsudky vůči lidem homosexuální orientace. Chceme naopak, aby byli v našem sboru přijímáni a vítáni stejně jako jiní lidé, i se svými partnery a partnerkami.
Staršovstvo si uvědomuje svou pastýřskou odpovědnost a s důvěrou v lásku Boží a působení Ducha svatého vyjadřuje podporu kazatelům v jejich pastorační péči i o tyto lidi.
V Praze u Salvátora 17.10.2022