Podívejte se na poslední události pořádané sborem kostela U Salvátora

Setkávání v kostele

 

 

 

Setkávání v kostele U Salvátora v květnu a červnu

 

 

Nedělní bohoslužby (9,30)

17.5. Tomáš Trusina (5. po velikonocích)
24.5. Tomáš Trusina (6. po velikonocích)
31.5. Eliška Havelková (Hod Boží svatodušní, Večeře Páně)
7.6. Tomáš Trusina
14.6.
21.6. Bohoslužby s hrou dětí a teenagerů
28.6.

 Bohoslužby pro děti se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela,
s malými dětmi můžet poslouchat kázání v dětské herně v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Pravidelná setkávání každý týden

 Po  16:00  Biblická hodina pro děti - momentálně neprobíhá
Po 19:30 mládež zblízka i zdaleka
 Út  15:00   Kavárnička pro pokročilé (momentálně na levé galerii nahoře).
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé - Téma: Výklad apoštolského vyznání víry (momentálně na levé galerii nahoře)
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru - ZATÍM SE NEKONÁ

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc.

16.5. So 14:30 Konfirmandi
3.6. St 16:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
3.6. St 18:30 Varhanní podvečer - v jednání
4.6. Čt 15:30 Křesťanská služba
10.6. St 18:00 Porada hosp. technické komise
16.6. Út 10:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
17.6. St 18:00 Porada staršovstva
24.6. St 18:30 Ekklésia - večer s hostem - po prázdninách Ruth Šormovou
25.6. Čt 18:15 Probíráme Zásady ČCE

 

 

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884

Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město

 

Objevujeme Zásady ČCE

Začali se scházet
zájemci o Zásady ČCE
Nápad setkávat se nad "zásadami ČCE" vznikl z rozhovorů a otázek, v čem spočívá specifikum českobratrské evangelické církve. Tytoi otázky si kladou jak nově příchozí, tak dlouholetí členové církve. Na prvním setkání bychom si vymezili okruhy, které nás zajímají:
- věroučný (vztah k Bibli, církevním a reformačním vyznáním, ústřední role Ježíše)
- role církve a života ve sboru (presbyterní zřízení, bohoslužebná rozmanitost etc)
- postoje k aktuálním etickým a společenským otázkám
- popř. novější "dějiny" ČCE.
a samozřejmě všechna další témata, která vás v této souvislosti zajímají
Setkání plánujeme na čtvrtek jedekrát do měsíce, datum najdete v kalendáři nebo v sekci Novinky. Obnovíme ještě před prázdninami dle možností účastníků.

Bohoslužby u stolu

pro starší a nejstarší generaci se měly konat
na svatodušní neděli od 15,00.
Kvůli karanténě a generačnímu složení je odložíme na podzim

Setkání představuje i příležitost k rozhovorům, společně zpívat, obnovit stará a navázat nová přátelství, dozvědět se novinky ze sboru, zavzpomínat…