Podívejte se na poslední události pořádané sborem kostela U Salvátora

Setkávání v kostele

 

 

 

Setkávání v kostele U Salvátora se do 22. března nekonají

 

 

Nedělní bohoslužby (9,30)

1.3. Bohoslužby s večeří Páně. Eliška Havelková
8.3. Eliška Havelková
15.3. Tomáš Trusina najdete na webu v sekci Kázání
22.3. Tomáš Trusina nebo přenos z kostela (bez účastníků)
29.3. Výroční sborové shromáždění - odkládá se

 Bohoslužby pro děti se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela,
s malými dětmi můžet poslouchat kázání v dětské herně v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Pravidelná setkávání každý týden - NEKONÁ SE DO 22.3.

 Po  16:00  Biblická hodina pro děti - momentálně neprobíhá
Po 20:00 mládež zblízka i zdaleka
 Út  15:00   Kavárnička pro pokročilé (ale zváni jsou všichni bez rozdílu věku).
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé - Téma: Výklad apoštolského vyznání víry
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc - NEKONÁ SE DO 22.3.

4.3. St 16:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
4.3. St 18:30 Varhanní podvečer
5.3. Čt 15:30 Křesťanská služba
11.3. St 18:00 Porada hosp. technické komise
17.3. Út 10:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
18.3. St 18:00 Porada staršovstva
25.3. St 18:30 Ekklésia - večer s hostem - Ruth Šormovou
26.3. Čt 18:15 Probíráme Zásady ČCE

 

 

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884

Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město

 

Začíná se opět scházet mládež

V podnělí 4.11. od 20:00 zveme mladé lidi na první
setkání mládeže v našem sboru v tomto školním roce.
Vítáni jsou též hosté z jiných sborů a církví. Můžete se těšit na věkově přiměřenou zábavu a posilu na těle i na duchu. Budeme spolu zpívat, modlit se, hrát hry, diskutovat a svačit.
Tématem prvních setkání byl "smysl života". Jak nás k němu inspirují bibličtí svědkové? Jsme tu pro sebe nebo pro někoho jiného? Témata vybíráme podle návrhů účastníků, program připravuje vikářka Eliška Havelková a farář Tomáš Trusina
Do vánoc budeme pokračovat každé pondělí od 20,00.

Setkání sdruženců po XX letech

se bude konat v sobotu 7. března od 14,30.
Zveme všechny, kdo u Salvátora chodili na mládež před 50 a více lety, i jejich přátele.
Příležitost k rozhovorům, společně zpívat, vyslechnout krátkou úvahu, zavzpomínat…

Objevujeme Zásady ČCE

Ve čtvrtek 27. února se v 19,30 poprve sejdou
zájemci o Zásady ČCE
Nápad setkávat se nad "zásadami ČCE" vznikl z rozhovorů a otázek, v čem spočívá specifikum českobratrské evangelické církve. Tytoi otázky si kladou jak nově příchozí, tak dlouholetí členové církve. Na prvním setkání bychom si vymezili okruhy, které nás zajímají:
- věroučný (vztah k Bibli, církevním a reformačním vyznáním, ústřední role Ježíše)
- role církve a života ve sboru (presbyterní zřízení, bohoslužebná rozmanitost etc)
- postoje k aktuálním etickým a společenským otázkám
- popř. novější "dějiny" ČCE.
a samozřejmě všechna další témata, která vás v této souvislosti zajímají
Setkání plánujeme na čtvrtek jedekrát do měsíce, datum najdete v kalendáři nebo v sekci Novinky

Rozloučení s Jiřím Svatošem

Rozloučení s Jiřím Svatošem
Ve středu 26. února 2020 zemřel ve věku 86 let br. ing Jiří Svatoš, dlouholetý presbyter našeho sboru.
Za jeho život a službu jsme poděkovali a poselství evangelia naděje přijali při pohřebním shromáždění v pondělí 9. března v 16,00 v kostele u Salvátora. Kázání je k poslechu v sekci "Kázání - k poslechu".