Podívejte se na poslední události pořádané sborem kostela U Salvátora

Setkávání v kostele

 

 

 

Setkávání v kostele U Salvátora v únoru

 

 

Nedělní bohoslužby (9,30)

7.2. Dalibor Antalík (Večeře Páně)
14.2. bohoslužby pro děti - Tomáš Trusina
21.2. 1. neděle postní Dalibor Antalík
28.2. Tomáš Trusina

 Limitovaná kapacita kostela: PES 5: 40 účastníků, PES 4: 80 účastníků, PES 3: 120 účastníků Nedělní bohoslužby jsme začali vysílat jako přímý přenos.
youtube-banner.png Zde v neděli v 9,30 najdete aktuální živý přenos,
youtube-banner.png Youtube kanál s ostatními bohoslužbami najdete zde

Setkání dětí se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela,
s malými dětmi můžete poslouchat kázání v dětské herně v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Pravidelná setkávání každý týden

Po 19:30 mládež - ONLINE
 Út  15:00   Kavárnička pro pokročilé
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé - Téma: kniha Kazatel - 6 účastníků plus ONLINE
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru - NEKONÁ SE
Ne, St 19:00 Podvečerníček pro děti - ONLINE na sborovém Facebooku Evangelický Salvátor

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc - DO ODVOLÁNÍ SE NEKONAJÍ.
Sledujte streamy pro děti i dospělé na sborovém facebooku ČCE Salvátor

St 16:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi NEKONÁ SE
St 18:30 Varhanní podvečer NEKONÁ SE
Čt 15:30 Křesťanská služba NEKONÁ SE
Čt 18:00 Probíráme Zásady ČCE NEKONÁ SE
11.1. St 18:00 Porada hosp. technické komise - ONLINE
So 14:30 Konfirmandi NEKONÁ SE
Út 10:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi NEKONÁ SE
18.1. Po 18:00 Porada staršovstva Online
St 18:30 Ekklésia - NEKONÁ SE

 

 

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884

Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město

 

O salvátorských zvonech a zvonění

Po dobu nouzového stavu se zvony v kostele rozeznívají každý den v 20: 00 jako poděkování zdravotníkům za jejich obětavé nasazení po dobu pandemie.

Zvoní se podle následujícího řádu:
První zazvoní nejmenší čtvrtý zvon Ámos 12 x údery hranou
– následuje v pořadí vzestupné velikosti Martin 12 x údery hranou.
Dál pak následují společně zvony Ámos a Martin údery na obě hrany, jakoby tleskaly obětavému nasazení zdravotníků.
Poté pokračují zvony 12 x údery hranou v tomto pořadí Ámos, Martin, Jan, Salvátor, Ámos.
Na závěr celého zvonění Ámos 12 x údery na obě hrany.

Celé zvonění s pauzami mezi jednotlivými zvony trvá zhruba 8 minut.
Při nedělním dopoledním zvonění
se zvoní v časech jako při bohoslužbách, tedy 9: 00, 9: 25 v délce 5 minut a pak naposled v 10: 00 ve vymezené délce 10 minut s tím rozdílem, že každé zvonění začíná po způsobu Pater Noster, tedy údery hranou.
Zvoní se v tomto pořadí:
První zvoník vyzvání 12 x údery hranou Ámose, druhý zvoník se přidá zazvoněním Martina 12x hranou, pak druhý zvoník předá lano prvnímu zvoníkovi, který pak 12 x hranou vyzvání oba dva.
Druhý zvoník se pak přidává vyzváněním dalšího zvonu, kterým je Jan, 12 x údery hranou.
Dál pak společně tyto tři vyzvání současně každý hranou jednu minutu.
Pak pokračuje ve vymezeném čase jejich další zvonění již údery na obě strany společně se čtvrtým – největším zvonem – Salvátorem.

Ve věži kostela u Salvátora jsou zavěšeny zvony s tímto laděním:
Ámos – d2
Martin – c2
Jan – b1
Salvátor – g1

Objevujeme Zásady ČCE

Začali se scházet
zájemci o Zásady ČCE
Nápad setkávat se nad "zásadami ČCE" vznikl z rozhovorů a otázek, v čem spočívá specifikum českobratrské evangelické církve. Tyto otázky si kladou jak nově příchozí, tak dlouholetí členové církve. Na prvním setkání jsme si vymezili okruhy, které nás zajímají:
- věroučný (vztah k Bibli, církevním a reformačním vyznáním, ústřední role Ježíše)
- role církve a života ve sboru (presbyterní zřízení, bohoslužebná rozmanitost etc)
- postoje k aktuálním etickým a společenským otázkám
- popř. novější "dějiny" ČCE.
a samozřejmě všechna další témata, která vás v této souvislosti zajímají
Setkání se konají ve čtvrtek dvakrát do měsíce, datum najdete v kalendáři nebo v sekci Novinky. MOmentálně se věnujeme reformačním zásadám "sola fide", sola scriptur", sola gratia".