Podívejte se na poslední události pořádané sborem kostela U Salvátora

Noc kostelů

Noc kostelů U Salvátora 24. 5. 2019

Hudební program:

18:00-19:00 Varhanní koncert a krátké představení varhan – Josef Krušina
19:30-20:00 W. A. Mozart - Requiem (výběr) – Salvátorský pěvecký sbor
20:00-20:30 Slovenský pěvecký sbor CANTUS (host) - Modlitba Páně - hudební a jazykové metamorfózy
21:00-21:30 Představení salvátorských varhan – Lukáš Vendl
22:00-22:30 Společné zpívání spirituálů aj. s kytarami


Celovečerní program:

(Vždy v přestávkách mezi hudebními vstupy)
Prohlídka a historie chrámu
Prohlídka zvonů
Prezentace fair trade výrobků a potravin z Obchůdku jeden svět
Výstava původního tisku Bible kralické
Nabídka literatury o Bibli a víře


Duchovní rozhovory:
Možnost duchovních rozhovorů s faráři salvátorského sboru

. .

Bohoslužby u stolu

pro starší a nejstarší generaci se budou konat
na svatodušní neděli 9. června od 14,30.
Zveme všechny, kdo u Salvátora chodili na mládež před 50 a více lety, i jejich přátele.
Uslyšíme svatodušní poselství a bude vysluhována večeře Páně „kolem stolu“.
Setkání představuje i příležitost k rozhovorům, společně zpívat, obnovit stará a navázat nová přátelství, dozvědět se novinky ze sboru, zavzpomínat…

Setkávání v kostele

 

 

 

Informace o setkávání v kostele U Salvátora v květnu 2019

 

 

Nedělní bohoslužby (9,30)

5.5. Lýdia Mamulová (s vysluháním večeře Páně)
12.5. Dalibor Antalík
19.5. Tomáš Trusina
26.5. Tomáš Trusina + Svatodušní hra dětí
2.6. Josef Bartošek
9.6. Hod Boží svatodušní Dalibor Antalík (s vysluháním večeře Páně)

 Bohoslužby pro děti se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela,
s malými dětmi můžet poslouchat kázání v dětské herně v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Pravidelná setkávání každý týden

 Po  16:00  Biblická hodina pro děti - „Obrázky pro malé darebáky“ (v levé sakristii)
 Út  15:00   Kavárnička (zváni všichni bez rozdílu věku, hovory na téma "Jak se nám dějiny vracejí" podle T. Snydera)
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé - Téma Víra
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc

1.5. St 18:30 Varhanní podvečer
2.5. Čt 16:00 Křesťanská služba
15.5. St 18:00 Porada staršovstva
13.5. Po 20:00 Setkání mládeže
18.5. So 14:30 Konfirmandi -- setkání u Salvátora
21.5. Út 16:30 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
22.5. St 18:30 Ekklésia aneb Salvátorský večer s hostem - Martin Hilský
24.5. 18:00 NOC KOSTELŮ
25.5. So 9:30 Generální zkouška na svatodušní hru
26.5. Ne 9:30 SVATODUŠNÍ HRA DĚTÍ

 

 

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884

Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město

 

Svatodušní hra dětí 26. května

V neděli 26. května budeme s dětmi hrát při bohoslužbách
Svatodušní hru "Duchu svatý, nás svou mocí..."
Zveme malé i velké zájemce o speciální dětské bohoslžby.
Uslyšíme svatodušní poselství, a společně můžeme zpívat a uvědomit si, co to ten Duch svatý vlastně s lidmi dělá.