Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze U Salvátora je společenství křesťanů. Hlásí se k dědictví Českých bratrů ale i světové reformace. Je jedním z prvních evangelických sborů v Praze založených na základě tolerančního patentu císaře Josefa II. z 13. října 1781. Scházíme se každou neděli a ve svátky k pravidelným bohoslužbám. Setkáváme se také v týdnu.

Odkaz na webové stránky pěveckého sboru

K účasti na bohoslužbách i k dalším shromážděním je každý srdečně zván!