Ekklésia - Salvátorský večer s hostem

Ekklésia - Beseda s Petrem Kočnarem

Ekklésia - večer s Petrem Kočnarem

Farní sbor ČCE v Praze 1 U Salvátora srdečně zve na Ekklésii
s hostem PETREM KOČNAREM
ve středu 24. května 2023 v 18,30 kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1
Náš host představí neziskovku Talking Through Art, která nabízí lidem s fyzickým postižením znovu se zapojit do života.
Před osmi lety založil Petr Kočnar ve Rwandě neziskovku Talking Through Art, díky níž se z ulice dostaly desítky fyzicky postižených žen. Uslyšíme o této službě, o situaci ve Rwandě a dalších souvisejících tématech.
Beseda proběhne v knihovně na pravé galerii kostela. Pořad bude doprovázen promítáním. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Tomášem Lomem


Ekklésia – večer s hostem Tomášem Lomem a Hanou Bergmannovou Klímovou

Ve středu 27. listopadu zveme od 18,30 na salvátorský večer s hostem
Vzácným hostem bude tentokrát Tomáš Lom, válečný veterán druhé světové války, radiotelegrafista a palubní střelec legendární 311. československé bombardovací perutě RAF
a Hana Bergmannová Klímová, autorka knihy Dobrodružství pana Wellingtona (o klucích, letadlech a letcích RAF)

Srdečně zveme církevní i necírkevní veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Danielem Ženatým

Ve středu 28. listopadu bude naším hostem synodní senior Daniel Ženatý, který povede besedu na téma siloné a slabé stránky Českobratrské církve evangelické. Beseda se koná ke stoletému výročí založení ČCE.

Ekklésia - Beseda s Karlem Hvížďalou

Ekklésia s Karlem Hvížďalou
ve středu 12. dubna 2023 budou našimi hosty
KAREL HVÍŽĎALA a JIŘÍ STIVÍN s tématem
Dialog jako základní etický princip novověké kultury
Spisovatel a publicista Karel Hvížďala se dlouhodobě věnuje tématu kvality veřejné diskuse a médií v souvislosti s kvalitou demokracie.
začátek v 18,30 na pravé kruchtě kostela

Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání se seniorem Romanem Mazurem


Ekklésia – večer s hostem Romanem Mazurem

Ve středu 23. 10. zveme od 18,30 na salvátorský večer s hostem, Romanem Mazurem
seniorem Pražského seniorátu ČCE který s námi bude besedovat na téma
Strategický plán Českobratrské církve evangelické proč a jak vznikal, jeho představení, diskuse o něm...
Tématem je nejen financování církve do budoucna, ale i organizace církevního života tam, kde se daří, i tam kde se nedaří. Nač se už nyní soustředit, kam napnout síly a po čem naopak netesknit…
Roman Mazur je seniorem (voleným představitelem) Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické a jedním z protagonistů komise pro strategické plánování této církve
Vzhledem k tématu bude prostor pro širokou diskusi

Srdečně zveme církevní i necírkevní veřejnost.

Ekklésia - večer s Davidem Vávrou

V úterý 18. září 2018 18,30 bude architekt a publicista promítat a komentovat své Letní snění. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Ekklésia - Beseda s Lukášem Vendlem

Ekklésia s Lukášem Vendlem
Hostem bude salvátorský varhaník a a odborník na hudební teorii baroka MgA. Lukáš Vendl, Ph.D.
Tématu Symbolika v hudbě J. S. Bacha
se věnuje jako interpret i jako pedagog a badatel. Prostřednictvím komentovaných ukázek z tvorby nás uvede do způsobů, jimiž Bach ztvárňoval biblickou číselnou symboliku i základní reformační vyznavačské důrazy.

Beseda proběhne v knihovně na prav horní galerii ve středu 23. 11. 2022 od 18,30 .
Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Lucií Salačovou

Sociální pracovnice a krizová interventka z organizace Šafrán dětem, o.p.s. Lucie Salačová bude naším hostem ve středu 25. 9. 2019 v 18,30. 


Tématem večera je Pěstounská péče na přechodnou dobu - co to je a jak může pomoci dítěti v krizové situaci

Pěstounská péče na přechodnou dobu je důležitá forma náhradní rodinné péče, zejména pro novorozence a nejmenší děti, v naší zemi stále ještě nepříliš známá a opředená dohady či předsudky. Lucie Salačová se tomuto tématu odborně i prakticky věnovala např. v doprovázející organizaci Rozum a cit, nyní pracuje v organizaci Šafrán dětem. Besedu doprovodí krátké filmové ukázky. Bude se konat v knihovně na pravé galerii kostela, v případě většího zájmu v chrámové lodi.


Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - večer s Petrem Pazderou Paynem

Ve středu 27. června 18,30 bude spisovatel a farář Petr P. Payne číst ze své nové knihy, sbírky kázání Smlouva se smrtí bude zrušena (Výběr kázání z let 2005 – 2017) Četbu proloží úryvky z literární tvorby, v nichž se vyskytují podobné motivy či otázky, s nimiž pracuje v kázáních. Prostor bude i na besedu, a jeho nakladatel bude na místě prodávat i knihy. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Ekklésia - Beseda s Jaroslavem Bicanem

Ekklésia sJaroslavem Bicanem
Hostem bude jachtař a účastník plavby na plachetnici k Zemi Františka Josefa.
Jeho povídání a promítání bude mít 3 hlavní bloky:
1. Země Františka Josefa: stručný geografický přehled (5 minut); stručná historie objevení souostroví rakousko-uherskou polární výpravou a její "česká stopa" (15 minut)
2. Česká expedice na Zemi Františka Josefa na plachetnici Bagatela v letech 2018 a 2019 (20 minut)
3. Amatérský film o české expedici (17 minut)


Beseda proběhne v knihovně na prav horní galerii ve středu 23. 3. 2022 od 18,30 .
Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Benjaminem Rollem

Student evangelické teologie a spoluzakladatel iniciativy Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll bude naším hostem ve středu 26. 6. 2019 v 18,30. 

Uslyšíme o důvodech, proč zakládali s M. Minářem iniciativu MIlion chvilek pro demokracii, jak na jejich aktivitu reaguje veřejnost i o jejích vyhlídkách.

Tématem večera je otázka (či výzva) Proč být dnes jako občan České republiky ve střehu?

Beseda se bude konat v knihovně na pravé galerii kostela, v případě většího zájmu v chrámové lodi.

Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia s Ladislavem Heryánem

Jaký obraz o Bohu, takový člověk
Zveme na rozhovor se salesiánem Ladislavem Heryánem, ThD. Ladislav Heryán je ředitel a kaplan salesiánské komunity v Praze – Kobylisích, zároveň působí jako pedagog na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ekklésia - Beseda s převorem Filipem Boháčem

Ekklésia s Filipem Boháčem
Hostem bude převor kláštera dominikánů v Praze a ředitel Dominikánské 8 - volné platformy dominikánů pro vzdělávání a kulturu.
Během setkání budeme mluvit mj. o tom, jaké jsou cíle a aktivity dominikánů v klášteře Sv Jiljí, dozvíme se zajímavosti o fyzické rekonstrukci kláštera i obnově komunity dominikánských bratří. Které trendy v katolické církvi mohou být inspirací pro evangelíky? Na co se zaměřit v ekumenické spolupráci?

Beseda proběhne za obvyklých protiepidemických opatření v ozvučené lodi kostela. ve středu 23. 2. 2022 od 18,30 v hlavní lodi kostela.
Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Martinem Hilským

Anglista, prof Martin Hilský bude ve středu 22. května 2019 přednášet na téma Wiliam Shakespeare a anglická reformace. Přednáška s besedou se bude konat v 18,30 v knihovně na pravé galerii kostela. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Věrou Roubalovou Kostlánovou

O iniciativě Babičky bez hranic, uprchlících a nás
Věra Roubalová pracuje od začátku 90. let s uprchlíky. V poslední době se připojila k iniciativě Babičky bez hranic, která upozorňuje na nebezpečný posun ve vnímání běženců a uprchlíků (nejen) v naší společnosti. Se salvátorským sborem spolupracovala v 90. letech. Bude mluvit o své terapeutické práci s lidmi na útěku a přiblíží i Babičky bez hranic. Těší se na otevřenou diskusi.

Beseda proběhne za obvyklých protiepidemických opatření v ozvučené lodi kostela. ve středu 26. 1. 2022 od 18,30 v hlavní lodi kostela.
Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Martinem Buchtíkem,

ředitelem Střediska empirických výzkumů na téma: Fragmentace české společnosti
Neustále hovoříme o polarizaci a rozštěpení společnosti, které je považováno za jeden z klíčových fenoménů naší doby. Výzkumy ale ukazují, že přinejmenším česká společnost spěje spíš k fragmentaci než rozdělení na dvě skupiny.
Jaké názory a postoje jsou pro českou společnost nejvíce rozdělující? A co ji naopak spojuje, v čem jsou si podobní? Jak s těmito odlišnostmi a podobnostmi pracovat do budoucna tak, aby společnost byla soudržnější? Odkud vlastně přesně plynou a co se dá změnit na těchto prvotních motivacích tak, aby se změnily i některé postoje považované za problematické a škodlivě polarizující? A v neposlední řadě: Nežijeme prostě v rozdílných světech?
Přednáška s besedou se bude konat ve středu 24. 11. 2021 od 18,30 v hlavní lodi kostela.
Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Eliškou Vlasákovou

Ve středu 27. března uslyšíme přednášku psycholožky a spisovatelky Elišky Vlasákové o Ferdinandu Krchovi, reformátorovi pedagogických postupů, spolupracovníku Přemysla Pittra a vydavateli prvorepublikových dětských časopisů (a mj. objeviteli a popularizátorovi příběhů kocoura Mikeše).

Ekklésia - Setkání s Ruth Šormovou

Ředitelka Cesty domů bude přednášet na téma „Umřít? Dobře. Ale umřít dobře.“
Otevře tak rozhovor o domácí hospicové péči, jejích možnostech a především o tom, co přináší nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým. Zveme jak ty, kdo k tématu mají díky svým zkušenostem pozitivní vztah, tak ty, kdo si s ním neví rady, ale potřebují se o tom něco dozvědět.
Přednáška s besedou se bude konat ve středu 23. 9. 2020 od 18,30 v knihovně na pravé galerii kostela - nebo přímo na pravé galerii. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Peterem C. A. Morée

Ve středu 27. února bude naším hostem historik z ETF UK Peter Morée. Prosloví přednášku na téma ČCE a Židé, v níž bude sledovat vývoj vztahu naší církve k Židům, zejména s ohledem na dobu let 1938-1942. Do širší souvislosti zasadí tak doposud nepříliš připomínané angažmá faráře Stanislava Čapka, který pokřtil v oné kritické době velké množství Židů (pokud o to sami požádali) ve snaze uchránit před hrozícím holocaustem.

Ekklésia - povídání o Sýrii

Setkáme se s profesorem na odpočinku, uprchlíkem, který nám představí Sýrii slovem i obrazem před válečným konfliktem, jak si ji zachoval ve svých vzpomínkách.

Ekklésia - Setkání s Alexandrem Flekem


Ekklésia – večer se salvátorským hostem Alexandrem Flekem

Ve středu 26. února 2020 zveme od 18,30 na salvátorský večer s hostem
na téma O Parabibli, aneb význam čtení Bible pro dnešní spiritualitu - mezi fundamentalismem a inspirací
K evangelickému i evangelikálnímu církevnímu prostředí patří intenzivní vztah k Bibli a jejímu poselství. V dnešní době ovšem nabývají opět na zásadním významu otázky, co to znamená brát autoritu biblického poselství vážně, jak se na základě biblických podnětů vyrovnávat s různými ožehavými tématy a jakým způsobem může být biblické poselství inspirací pro každodenní život víry.
Alexandr Flek je překladatel Bible 21 a Parabible s dlouhou kazatelskou a pastorační zkušeností a pozoruhodným osobním vývojem.

Srdečně zveme církevní i necírkevní veřejnost.

Věda a víra - Grygar

25.10.2017 proběhla v chrámu U Salvátora přednáška Jiřího Grygara z Fyzikálního ústavu AV ČR na téma Věda a víra.

Ekklésia - Setkání s Martinem Vaňáčem


Ekklésia – večer s hostem Martinem Vaňáčem

Ve středu 22. ledna zveme od 18,30 na salvátorský večer s hostem
na téma Jak to jiskří v ekumeně - aktuální výzvy ekumenického soužití (nejen) v Čechách. K aktuálním otázkám patří dnes nejen vztahy mezi církvemi, ale zejména témata, jež polarizují církve a jejich členstvo napříč tradičními konfesemi.
Mgr Martin Vaňáč PhD přednáší na Ekumenickém institutu ETF UK. Zaměřuje se na dějiny křesťanství, ekumenickou teologii, římskokatolickou církev a ekumenismus.

Srdečně zveme církevní i necírkevní veřejnost.