Ekklésia - Salvátorský večer s hostem

Ekklésia - Setkání s Martinem Hilským

Anglista, prof Martin Hilský bude ve středu 22. května 2019 přednášet na téma Wiliam Shakespeare a anglická reformace. Přednáška s besedou se bude konat v 18,30 v knihovně na pravé galerii kostela. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Peterem C. A. Morée

Ve středu 27. února bude naším hostem historik z ETF UK Peter Morée. Prosloví přednášku na téma ČCE a Židé, v níž bude sledovat vývoj vztahu naší církve k Židům, zejména s ohledem na dobu let 1938-1942. Do širší souvislosti zasadí tak doposud nepříliš připomínané angažmá faráře Stanislava Čapka, který pokřtil v oné kritické době velké množství Židů (pokud o to sami požádali) ve snaze uchránit před hrozícím holocaustem.

Ekklésia - Setkání s Danielem Ženatým

Ve středu 28. listopadu bude naším hostem synodní senior Daniel Ženatý, který povede besedu na téma siloné a slabé stránky Českobratrské církve evangelické. Beseda se koná ke stoletému výročí založení ČCE.

Ekklésia - večer s Davidem Vávrou

V úterý 18. září 2018 18,30 bude architekt a publicista promítat a komentovat své Letní snění. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Ekklésia - Setkání s Eliškou Vlasákovou

Ve středu 27. března uslyšíme přednášku psycholožky a spisovatelky Elišky Vlasákové o Ferdinandu Krchovi, reformátorovi pedagogických postupů, spolupracovníku Přemysla Pittra a vydavateli prvorepublikových dětských časopisů (a mj. objeviteli a popularizátorovi příběhů kocoura Mikeše).

Ekklésia - večer s Petrem Pazderou Paynem

Ve středu 27. června 18,30 bude spisovatel a farář Petr P. Payne číst ze své nové knihy, sbírky kázání Smlouva se smrtí bude zrušena (Výběr kázání z let 2005 – 2017) Četbu proloží úryvky z literární tvorby, v nichž se vyskytují podobné motivy či otázky, s nimiž pracuje v kázáních. Prostor bude i na besedu, a jeho nakladatel bude na místě prodávat i knihy. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1