Ekklésia - Setkání s Danielem Ženatým

Ve středu 28. listopadu bude naším hostem synodní senior Daniel Ženatý, který povede besedu na téma siloné a slabé stránky Českobratrské církve evangelické. Beseda se koná ke stoletému výročí založení ČCE.