Ekklésia - Setkání s Peterem C. A. Morée

Ve středu 27. února bude naším hostem historik z ETF UK Peter Morée. Prosloví přednášku na téma ČCE a Židé, v níž bude sledovat vývoj vztahu naší církve k Židům, zejména s ohledem na dobu let 1938-1942. Do širší souvislosti zasadí tak doposud nepříliš připomínané angažmá faráře Stanislava Čapka, který pokřtil v oné kritické době velké množství Židů (pokud o to sami požádali) ve snaze uchránit před hrozícím holocaustem.