Pastorační služby

Salvátorští faráři poskytují na základě osobní žádosti nebo prostřednictvím sborové sestry Jany Konoppové tyto služby:

  • návštěvu v rodině
  • pastorační rozhovor
  • křest s přípravou
  • svatbu s přípravou
  • pohřeb