Bohoslužby

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1 opět KAŽDOU NEDĚLI A VE SVÁTKY OD 9.30 HODIN


Bohoslužby připravujeme na každou neděli - a můžete si je poslechnout nebo přečíst v sekci KÁZÁNÍ

Bohoslužby jsou příležitostí vzdát díky Tomu, který nás stvořil, pozval nás k víře a svolává do společenství s ostatními. Uslyšet dobrou zprávu o našem Vysvoboditeli, Dárci naděje, Prameni žití a Pravdě a Naději a nechat se oslovit dobrou zvěstí, evangeliem z biblického poselství Starého i Nového zákona. Vzdát chválu a zároveň poměřit svůj život s tím, proč nás tu Pán Bůh chce vlastně dnes mít. Společně manifestovat, že patříme Kristu, jemu jedinému bez výhrad důvěřujeme.

Pro příležitostné návštěvníky – bez ohledu na církevní příslušnost – jsou bohoslužby možností zastavit se, „nasát atmosféru“, zaposlouchat se do poselství biblických příběhů nebo chrámové hudby, zakusit trochu jiný, sváteční rozměr života a připomenout si, k čemu jsme na světě a kam směřujeme.

Večeři Páně slavíme každou první neděli v měsíci, ve svátky a v předem oznámených shromážděních. Do kruhu kolem stolu Kristova zveme všechny věřící bez rozdílu církevní příslušnosti.

Bohoslužby pro školní děti (nedělní škola) se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela (mimo letních prázdnin); menší děti a batolata s rodiči se setkávají v pravé dolní lodi kostela. Jednou za dva měsíce konáme společné bohoslužby zaměřené na děti od nejmenších po teenagery. Je tomu přizpůsoben způsob výkladu i písně.

Po bohoslužbách je připraveno občerstvení v levé boční lodi kostela v přízemí. A bývá tu i možnost rozhovoru s pravidelnými účastníky či některým z kazatelů našeho sboru.

Rozpis kazatelů na nejbližší neděle najdete v Novinkách nebo Kalendáři