Bohoslužby

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1 začínají od ledna 2024 v 10.00 HODIN


Bohoslužby jsou příležitostí vzdát díky Tomu, který nás stvořil, pozval nás k víře a svolává do společenství s ostatními. Uslyšet dobrou zprávu o našem Vysvoboditeli, Dárci naděje, Prameni žití a Pravdě a Naději a nechat se oslovit dobrou zvěstí, evangeliem z biblického poselství Starého i Nového zákona. Vzdát chválu a zároveň poměřit svůj život s tím, proč nás tu Pán Bůh chce vlastně dnes mít. Společně manifestovat, že patříme Kristu, jemu jedinému bez výhrad důvěřujeme.

Pro příležitostné návštěvníky – bez ohledu na církevní příslušnost – jsou bohoslužby možností zastavit se, „nasát atmosféru“, zaposlouchat se do poselství biblických příběhů nebo chrámové hudby, zakusit trochu jiný, sváteční rozměr života a připomenout si, k čemu jsme na světě a kam směřujeme.

Od února 2022 zpíváme z nového evangelického zpěvníku. . Dle potřeby zároveň užíváme i dosavadní evangelický zpěvník a zpěvník Svítá.

Večeři Páně slavíme každou první neděli v měsíci, ve svátky a v předem oznámených shromážděních. V současné době při zachování všech nutných hygienických opatření (rozestupy, roušky, kalíšky, chléb podavaný v rukavicích). Do kruhu kolem stolu Kristova zveme všechny věřící bez rozdílu církevní příslušnosti.

Bohoslužby pro školní děti (nedělní škola) se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela (mimo letních prázdnin); menší děti a batolata s rodiči se setkávají v pravé dolní lodi kostela. Jednou za dva měsíce konáme společné bohoslužby zaměřené na děti od nejmenších po teenagery. Je tomu přizpůsoben způsob výkladu i písně.

Po bohoslužbách je připraveno občerstvení v levé boční lodi kostela v přízemí. A bývá tu i možnost rozhovoru s pravidelnými účastníky či některým z kazatelů našeho sboru.


V současné době bohoslužby nepřenášíme online (zejména kvůli potížím, které působí nízká úroveň internetového připojení). Vzhledem ke kapacitě kostela není problém dodržovat rozestupy.
youtube-banner.png Záznamy předchozích bohoslužeb najdete zde
Spotify jako audiozáznam na Spotify (přidejte si Bohoslužby u Salvátora mezi své podcasty v aplikaci Spotify)
nebo poslouchejte online bez registrace Anchor na Anchor
V sekci Kázání najdete písemný záznam bohoslužeb, nebo nahrávku kázání.

Rozpis kazatelů na nejbližší neděle najdete v Novinkách nebo Kalendáři