Historie sboru

Změněná politická situace na počátku šedesátých let devatenáctého století umožnila založení pražského luterského sboru. Počátky byly velmi těžké a sbor nevzkvétal. Velkou vzpruhou bylo získání salvátorského chrámu, při kterém hrála významnou roli pomoc zahraničních souvěrců.
Před I. světovou válkou došlo k velkému nárůstu počtu členů sboru. Prakticky hned po vyhlášení samostatné Československé republiky se v prosinci 1918 Církve reformované a Evangelické církve A.V. ( luterské) a vznikla Českobratrská církev evangelická. Od té doby funguje náš sbor jako místo setkávání ve středu Prahy.

Další detaily najdete v Dějinách Salvátorského sboru, jak je sepsal dlouholetý kurátor MUDr. A.Kocna ZDE.

Zajímavé jsou i osobní vzpomínky sborové sestry Marie Mařasové ZDE.